Město Kryry
Město Kryry

Historie SdhKryry

Historie Sboru dobrovolných hasičů Kryry


     V našem městě působí již bezmála 140 let. Vznikl po roce 1873, kdy byl vydán zákon, který obcím nakazoval zřízení dobrovolného sboru, pokud má obec více jak 50 čísel popisných. V kronikách se moc zmínek o sboru nevyskytuje. V roce 1886 měl 55 členů. Činnost našeho sboru se po válce zaměřila především na cvičení, odbornou připravenost, výchovnou a vzdělávací práci, účast v soutěžích a preventivní prohlídky rodinných domů a jiných objektů. 
     Vybavenost jednotky technikou a prostředky se měnila v souladu s dobou a především s požadavky kladenými na hasiče a jejich připravenost. Po válce vlastnil sbor tyto technické prostředky určené k přepravě jednotky k požáru a k jeho uhašení. V počátku byl sbor vybaven otevřeným hasičským speciálem Adler, poté nákladním automobilem FORD s plachtou a stříkačkou Stratílek. V pozdějších letech byl sbor vybaven vozidlem TATRA 805 známým v široké veřejnosti pod přezdívkou „Kačena“, cisternou TATRA 138 CAS 32 nahrazenou její novější sestrou TATROU 148 CAS 32 a cisternou ŠKODA 706 RTO CAS 25. Nejmladším „veteránem“ je skříňový automobil pro přepravu mužstva a technických prostředků Avia 31 se stříkačku PS12, pořízený počátkem 80-tých let minulého století.. 
     Jedním z největších zásahů dobrovolného sboru byl požár na jaře 1948, kdy hořela továrna Nimrod, která vyráběla lovecké náboje a stála na místě dnešní pily. 
     V roce 1950 podle Novely branného zákona, museli někteří obyvatelé Kryr povinně vstoupit do sboru, aby mohla obec zabezpečit požární ochranu obce. Většina z nich zůstala u sboru dodnes. Dalším velkým požárem v únoru 1959 byla výrobna dřevité vlny, která stála v areálu u nádraží. 
     Každoročně se pořádaly požárnické plesy a pak oslavy 1.máje. Z vyprávění a vzpomínek starších členů se ještě hasiči účastnili pokládání věnců 9.května k pomníku padlých. Velmi významná byla účast členů sboru při úpravě a stavebním rozvoji obce, zajišťovaném tehdejšími tzv. „akcemi Z“. 
     Díky vedení obce a především předsedkyni MNV p. Miloslavě Krátké a poté předsedovi MNV Miloslavu Knoppovi, se v rámci akce Z postavila Požární zbrojnice, která byla hasičům slavnostně předána v březnu 1985. 
Členové sboru se aktivně účastnili hasičských soutěží, pořádaných v blízkém, ale i vzdálenějším okolí. Na těchto soutěžích se podařilo mnohokrát dosáhnout velmi pěkných výsledků a předních umístění. Dne 30.9 1989 se konala soutěž až v Jablonci nad Nisou, v červenci 2002 jsme se účastnili setkání hasičů na letišti u Mimoně při úspěšném pokusu o vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody- délka 52,7 km. Akce se účastnilo 163 jednotek SDH a 1586 hasičú, bylo použito 2635 kusů hadic a 155 kusů čerpadel. 
     V srpnu a září roku 2002 zaplavila voda z rozlitého Labe mnoho obcí a měst v Ústeckém kraji. Naše jednotka byla poslána na pomoc při odstraňování následku povodní. do obce Mlékojedy u Litoměřic. 
Protože se nedochovaly kroniky, nemáme přesné informace o členech a vedení sboru v dřívějších letech. Využili jsme a čerpáme ze vzpomínek starších členů, nejvíce pana Václava Miloty, který je u sboru od dětství a také ze zápisů ze schůzí, které pečlivě vedl pan František Bříza starší. 
 

Výkonný výbor SDH Kryry

1945/50 předseda Šafařík Václav, velitel Soukup Jan, jednatel p. Krízl 
1950/55 předseda Spurný Kurt, velitel Soukup Jan, jednatel p. Krízl
1956/67 předseda Milota Václav st., velitel Soukup Jan, jednatel Bříza Frant.
1968/72 předseda Milota Václav st., velitel Milota Václav ml., jednatel Bříza František
1972/73 předseda Lehký František st. , velitel Milota Václav ml., jednatel Bříza František
1974/80 předseda Milota Václav st., velitel Milota Václav ml., jednatel Bříza František
1981/82 předseda Foltán Viliam, velitel Milota Václav ml., jednatel Bříza František
1982/87 předseda Pavlů Karel, velitel Milota Václav, jednatel Bříza František
1988/91 předseda Lehký František ml., velitel Milota Václav, jednatel Bříza František
1992/97 starosta Foltán Viliam, velitel Milota Václav, jednatel Bříza František
Od r.1995 jednatel Spurný Karel ml.
1998/99 starosta Lehký František ml., velitel Pekárek Jan, jednatel Spurný Karel ml.
2000/04 starosta Lehký František ml., velitel Spurný Karel ml., jednatel Spurná Monika
 
Od r. 2002 jednatel Štér Tomáš 
2005/13 starosta ing. Rubín Milan,velitel Spurný Karel ml., jednatel Hájek Petr 
2013/15 starosta ing. Rubín Milan,velitel Spurný Karel ml., jednatel Hájek Petr 
2015/19 starosta Hájek Petr,velitel Spurný Karel ml., jednatel Bláhová Martina 


     Základem činnosti jsou především zásahy a likvidace požárů, jednotka vyjíždí i k dopravním nehodám, přírodním kalamitám, technické pomoci, aktivně se účastníme hasičských soutěží. Každoročně pořádá Kryrský pyrocross – soutěž o putovní pohár starosty města. Jedná se o hasičský víceboj - plnění úkolů v netradičních disciplínách, Dle potřeby je sbor pořadatelem okresní soutěže mládeže Plamen, členové se účastní školení, taktických cvičení, brigád v obci spojených s údržbou svěřeného majetku a přípravou cvičiště a zároveň se snaží vychovat nové mladé hasiče, nástupce, kterým jednou předají „žezlo“ tak, jak jim bylo předáno našimi otci a dědy. 
     Mnoho kulturních akcí pořádaných v našem městě a okolí se neobejde bez aktivní účasti sboru. Akce, jako je 1.máj, je bez účasti hasičů těžko myslitelná. Sbor zabezpečuje i další kulturní akce – Dětský den, pálení čarodějnic apod. Každoročně pořádá tradiční hasičský ples. V roce 2016 bude sbor pořádat výroční, v pořadí již padesátý pátý ples.

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, pátek 2. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C -1 °C
sobota 3. 12. mírné sněžení 1/0 °C

Svátek

Svátek má Blanka

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:150
TÝDEN:1251
CELKEM:997609

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna