Město Kryry
Město Kryry

Okrašlovací spolek STEBNO 2020 

 

1. Název spolku: Okrašlovací spolek STEBNO 2020 

2. Sídlo spolku: Stebno č.p. 116, 441 01 Podbořany

3. Okrašlovací spolek STEBNO 2020 ( dále jen spolek ) je spolek ve smyslu ustanovení

§ 214 a následně zák. č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování  občanů obce Stebno a přátel obce Stebno.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

2. Hlavní posláním spolku je zejména:

- zvelebování obce a okolí, údržba a ochrana kulturního dědictví obce, občanských, sakrálních a technických památek

-  zvelebování obce z hlediska estetického a ekologického se zvláštním zřetelem k údržbě a obnově zeleně

- podpora a spoluúčast na kulturním povznesení  obce s cílem zlepšení všeobecného povědomí o obci  za účelem zvýšení turistické atraktivity

- spolupráce s orgány státní správy, místní samosprávy, významnými právnickými osobami za účelem naplňování cílů uvedených výše

- získávání grantů na činnost  Spolku a účast na výběrových řízeních směřujících k podpoře poslání spolku
- podpora občanské společnosti a sousedské vzájemnosti formou mediace, setkávání, organizováním zájmových, volnočasových, kulturních  a sportovně rekreačních programů

- podpora občanské vybavenosti, zvyšování bezpečí v obci a dostupnosti sociálních a právních kompetencí obyvatel obce

2. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku

kontakt: 

Tomáš Ratiborský předseda spolku

777  815 403

ratiborsky1@seznam.cz

https://www.facebook.com/stebno2020/

Akce spolku SRPEN 2019:

A1A2

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, pátek 2. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C -1 °C
sobota 3. 12. mírné sněžení 1/0 °C

Svátek

Svátek má Blanka

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:149
TÝDEN:1250
CELKEM:997608

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna