Kryry - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

Vážení občané,

sdělujeme Vám, že pro rok 2021 byl schválen na zastupitelstvu Města Kryry

dne 11.12.2020 místní poplatek za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 600 Kč a je splatný do 31.3.2021.

Schválená Obecně závazná vyhláška Města Kryry č. 2/2019.

Více v přiloženém souboru.

Oznámení pokladny MěÚ - platby místních poplatků

Všechny obecně závazné vyhlášky s vyčíslením poplatkové povinnosti naleznete

na níže uvedeném odkazu:

mestsky-urad/uredni-deska/