Kryry
Město Kryry

Společenská sdružení

Mykologové


Zájmové sdružení Mykologů pracuje v Kryrech již od roku 1975. Kryrští mykologové se scházejí každou třetí neděli v měsíci v od 14:00 v přísálí KD Kryry.

http://mkkryry.cz/

 

Zdravotní klub Kryry

    Podle zpráv a vzpomínek dosud žijících pamětníků bylo MS ČSČK v Kryrech založeno v roce 1951. K 31.12. 2011 byla ukončena činnost MS ČČK Kryry, aby nezanikla tradice zdravotních hlídek a společenských akcí, byl založen „Zdravotní klub Kryry“, jako nástupnická organizace MS ČSČK Kryry.

     Místní skupina se podílí značnou měrou na společenském životě v obci jednak pořádáním akcí pro děti a dospělé. Především slavnostní posezení s hudbou a občerstvením k Svátku matek, turistický pochod „Havraní stopou“ a Den dětí. Členové ZKK se scházejí jednou měsíčně v klubovně objektu staré mateřské školky.

____________________________________________________________________
 

1. Název spolku: Okrašlovací spolek STEBNO 2020 

2. Sídlo spolku: Stebno č.p. 116, 441 01 Podbořany

3. Okrašlovací spolek STEBNO 2020 ( dále jen spolek ) je spolek ve smyslu ustanovení

§ 214 a následně zák. č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování  občanů obce Stebno a přátel obce Stebno.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

2. Hlavní posláním spolku je zejména:

- zvelebování obce a okolí, údržba a ochrana kulturního dědictví obce, občanských, sakrálních a technických památek

-  zvelebování obce z hlediska estetického a ekologického se zvláštním zřetelem k údržbě a obnově zeleně

- podpora a spoluúčast na kulturním povznesení  obce s cílem zlepšení všeobecného povědomí o obci  za účelem zvýšení turistické atraktivity

- spolupráce s orgány státní správy, místní samosprávy, významnými právnickými osobami za účelem naplňování cílů uvedených výše

- získávání grantů na činnost  Spolku a účast na výběrových řízeních směřujících k podpoře poslání spolku
- podpora občanské společnosti a sousedské vzájemnosti formou mediace, setkávání, organizováním zájmových, volnočasových, kulturních  a sportovně rekreačních programů

- podpora občanské vybavenosti, zvyšování bezpečí v obci a dostupnosti sociálních a právních kompetencí obyvatel obce

2. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku

kontakt:

Tomáš Ratiborský předseda spolku

777  815 403

ratiborsky1@seznam.cz

https://www.facebook.com/stebno2020/

http://stebno2020.cz/

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 7. 2019

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Svátek

Svátek má Ilja

 

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 68
TÝDEN: 1625
CELKEM: 697602

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna