Město Kryry
Město Kryry

KD provozní řád-společenská místnost

Hlavní 67, 439 81 KRYRY

Město Kryry je vlastníkem Kulturního domu Kryry, Hlavní 67.

Provozní řád Kulturního domu Kryry (dále jen KD) stanoví pravidla pronájmu prostor KD, ochrany obecního majetku a povinnosti pořadatele pořádaných akcí. Za správu KD odpovídá správce, který je určen vlastníkem. Kapacita KD-společenské místnosti je stanovena na 44 míst k sezení. Společenská místnost je včetně vybavené kuchyně a chladícího boxu.

I.

Postup zájemce a provozovatele před konáním akce

Zájemce o pronájem včas nahlásí a dohodne termín pořádání akce alespoň s desetidenním předstihem se správcem KD.(pouze osoba starší 18 let).

Pořadatelé pravidelných kulturních akcí (místní zájmové organizace) závazně nahlásí a rezervují si termíny svých akcí na následující rok.

Pořadatel se před konáním akce se správcem dohodne na době převzetí prostor a majetku.

Hlavní pořadatel prohlédne před konáním akce společně se správcem prostory společenské místnosti, chodbu, sociální zařízení a přepočítají sklo. Před akcí předá správce nájemci klíče od KD- společenské místnosti. Případné škody uhradí pořadatel pronajímateli do 3 dnů ode dne konání akce dle ocenění společně s vyúčtováním celé akce.

Při převzetí prostor společenské místnosti a přilehlých prostor je pořadatel seznámen s umístěním hasicích přístrojů, únikových východů, požárními předpisy a tímto provozním řádem, kterými je povinen se při akci řídit. Povinnost dodržovat ustanovení Provozního řádu vzniká v okamžiku vstupu do KD a jeho přilehlých prostor.

Za děti a mládež do 18 let nese plnou zodpovědnost osoba, která je má v danou dobu v KD na starosti.

Kauce pro pronájem byla stanovena na 2 000,- Kč a je splatná před konáním akce, a to před předáním klíčů od správce, který oproti stvrzence tuto kauci přijme a po akci vyúčtuje. Tato kauce se netýká   akcí pořádaných Městem Kryry, jako pořadatelem nebo spolupořadatelem.

II.

Práva a povinnosti nájemce/pořadatele při průběhu akce

Zodpovědná osoba (nájemce/pořadatel) odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu České republiky, jedná-li se o akci neveřejnou také za zabránění vstupu nepovolaných osob.

Vlastník objektu nezodpovídá za škody vzniklé nájemcem při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem města, za zcizení věcí, za úrazy apod.

Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny správce KD, který může provádět dohled při akcích.

Za pořádek v KD a před KD v době konání pořádané akce odpovídá nájemce a zodpovídá za vzniklé škody v objektu i mimo něj.  

Všichni pořadatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, zbytečně nesvítit.

III.

Povinnosti nájemce po skončení akce

Po skončení akce nájemce zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel, spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti.

Nájemce zajistí vyklizení prostor do 13.00 hodin následujícího dne po akci, prostory předá uklizené – složí zapůjčené ubrusy, posbírá veškeré sklo, umyje a uloží zpět na své místo, vytře pronajaté prostory. Nájemce/pořadatelé všech akcí jsou povinni po skončení akcí uvést pronajaté prostory do původního stavu, tzn. vrátit stoly a židle na svá místa, tak jak byla před začátkem akce.

Zajistí úklid sociálního zařízení (WC ženy+WC muži) -tím se rozumí umytí záchodů, umyvadel, vysypání košů, vytření podlahy na WC i chodby před WC.

 

Nájemce/pořadatel zajistí i venkovní úklid před KD – rozbité sklo, případné zvratky atd. Po skončení akce, nedohodnou-li se jinak, je pořadatel povinen do 13,00 hodin následujícího dne předat nájemní prostory zpět správci KD, přičemž oznámí případné zjištěné závady, přepočítá se sklo a o vzniklých škodách sepíše se správcem zápis.

Za škody vzniklé v průběhu akce na budově KD, zařízení a movitém majetku odpovídá nájemce/pořadatel akce, jde-li o akci organizace, zodpovídá prostřednictvím organizace, kterou zastupuje.

Zjištěné škody budou uplatňovány a následně vymáhány s fotografickou dokumentací na pořadateli, a to do 5 pracovních dnů po skončení pořádané akce.

Pořadatel je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy.

Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

Při hrubém porušení povinností pořadatele akce v průběhu převzetí prostor, konání akce, předání prostor a pozdní úhradě se cena za pronájem prostor zvyšuje o 50 %.

IV.

Úhrada za pronájem a služby

Úhrada za pronájem a služby (dle přiloženého ceníku) bude provedena správcem KD následující den po předání prostor.   

V.

Ostatní ustanovení

Instalace výzdoby a reklam je možná pouze po domluvě se správcem sálu. Odstranění výzdoby a reklam musí zajistit pořadatel na svůj náklad ekologicky nezávadným způsobem.

Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely samostatně stojící.

Zakazuje se přibíjení dalších úchytek do zděných konstrukcí, obložení, oken a dveří.

Majitel si vymezuje právo zrušit plánovanou akci, pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti (povodeň, rekonstrukce apod. pokud bude nutně potřebovat prostory KD pro své zájmy.  

 

Přílohou provozního řádu je ceník, soupis inventáře, požární poplachová směrnice.

Změny a úpravy cen jsou v kompetenci zastupitelstva Města Kryry

 

VI.

Další důležitá telefonní čísla

 

Záchranná služba 155

Policie 158

Hasiči 150

Tísňová linka 112

 

VII.

Účinnost provozního řádu

Účinnost tohoto provozního řádu je stanovena ode dne jeho schválení na zasedání zastupitelstva Města Kryry ze dne 24.6.2015.  

 

 

V Kryrech dne 25.6.2015

 

 

                                                             

Miroslav Brda, starosta obce                                     Vojtěch Michálek, místostarosta obce

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
polojasno 6 °C -2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 7/-2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 7/2 °C
středa 24. 4. slabý déšť 9/0 °C

Svátek

Svátek má Alexandra

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:211
TÝDEN:2057
CELKEM:1131064

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna