Město Kryry
Město Kryry

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Kryry
Město Kryry vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní čp. 1
43981 Kryry
referentka: 477477549
matrika: 477477542
místostarosta: 725 062 538
místostarosta: 477477972
mzdová účetní, správa bytů: 477477561
neinv.technik: 477477562
podatelna: 415216054
podatelna: 477477973
správa poplatků,přijm.pokladna,hřbitovnictví: 477477548
starosta: 477 477 971
starosta: 724179916
stavební technik: 477477546
účetní,faktury,správa rozpočtu: 477477549
investiční technik: intechnik@kryry.cz
matrika: matrika@kryry.cz
místostarosta: mistostarosta@kryry.cz
mzdová účetní, správa bytů: mzdova.ucetni@kryry.cz
referentka MěÚ: referent@kryry.cz
správa poplatků, přijm.pokladna,hřbitovnictví: poplatky@kryry.cz
účetní, faktury, správa rozpočtu: ucetni@kryry.cz
podatelna: podatelna@kryry.cz
WWW: www.kryry.cz/
ID Datové schránky: tzmbdbq
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Hlavní čp. 1
  43981 Kryry
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Hlavní čp. 1
  43981 Kryry
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 11:0012:00 – 17:00úřední den
  úterý7:30 – 11:0012:00 – 15:30úřední den
  středa7:30 – 11:0012:00 – 17:00úřední den
  čtvrtek7:30 – 11:0012:00 – 15:30úřední den
  pátek7:30 – 11:0012:00 – 14:00pro veřejnost ZAVŘENO
 • 4.4 Telefonní čísla

  referentka: 477477549
  matrika: 477477542
  místostarosta: 725 062 538
  místostarosta: 477477972
  mzdová účetní, správa bytů: 477477561
  neinv.technik: 477477562
  podatelna: 415216054
  podatelna: 477477973
  správa poplatků,přijm.pokladna,hřbitovnictví: 477477548
  starosta: 477 477 971
  starosta: 724179916
  stavební technik: 477477546
  účetní,faktury,správa rozpočtu: 477477549
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: tzmbdbq
1927481/0100 (Komerční banka, a.s.)
00265080
DIČ: CZ00265080
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

  SVR Města Kryry 2025-2026
  SVR Města Kryry 2025-2026.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,79 kB
  Staženo: 30×
  Vloženo: 8. 1. 2024
  SVR ZŠ Kryry 2025-2027
  SVR ZŠ Kryrry 2025-2027.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,48 kB
  Staženo: 26×
  Vloženo: 8. 1. 2024
  SVR MŠ Kryry na roky 2025-2026
  SVR MŠ Kryry 2025-2026.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,96 kB
  Staženo: 40×
  Vloženo: 19. 12. 2023

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
  Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,12 MB
  Staženo: 33×
  Vloženo: 8. 1. 2024
  Rozpočet ZŠ Kryry 2024
  Rozpočet ZŠ Kryry 2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,4 kB
  Staženo: 29×
  Vloženo: 8. 1. 2024
  Rozpočet MŠ Kryry 2024.pdf
  Rozpočet MŠ Kryry 2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,22 kB
  Staženo: 37×
  Vloženo: 19. 12. 2023

  Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

  Rozpočtové opatření 2/2024
  Rozpočtové opatření 2 2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,6 kB
  Staženo: 8×
  Vloženo: 6. 5. 2024
  Rozpočtové opatření 1/2024
  Rozpočtové opatření 1-2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 536,37 kB
  Staženo: 17×
  Vloženo: 12. 3. 2024

  Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

  Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
  Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,11 MB
  Staženo: 90×
  Vloženo: 12. 6. 2023
  Výkaz FIN 2022
  výkaz FIN.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,52 kB
  Staženo: 82×
  Vloženo: 12. 6. 2023
  Návrh závěrečného účtu Města Kryry za rok 2022
  Návrh Závěr.účtu Města Kryry za rok 2022 (automaticky obnoveno).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 275,09 kB
  Staženo: 82×
  Vloženo: 12. 6. 2023

  Rozpočty - Schválený závěrečný účet

  Závěr. účet Města Kryry za rok 2022
  Závěrečný účet Města Kryry za rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,75 MB
  Staženo: 80×
  Vloženo: 17. 7. 2023
  Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
  Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,11 MB
  Staženo: 78×
  Vloženo: 17. 7. 2023
  Výkaz FIN 2022
  výkaz FIN 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,52 kB
  Staženo: 70×
  Vloženo: 17. 7. 2023
  Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021
  Zpráva o přezkoum.hospodaření.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 609,73 kB
  Staženo: 123×
  Vloženo: 12. 7. 2022
  FIN 12 2021
  FIN 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,35 kB
  Staženo: 124×
  Vloženo: 12. 7. 2022
  Závěr. účet Města Kryry za rok 2021
  Závěr.účet Města Kryry za rok 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,5 kB
  Staženo: 130×
  Vloženo: 12. 7. 2022

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Úřední hodiny

pondělí 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
úterý 7:30 - 11:00 12:00 - 15:30
středa 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:30 - 11:00 12:00 - 15:30
pátek 7:30 - 11:00 12:00 - 14:00 - není úřední den

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Podatelna

Přijímané přípony soubory na e-podatelně: PDF, JPG/JPEG, XLS, DOC, XLSX, DOCS

Přijímané nosiše pro datovou zprávu: Flash-disk, CD-ROM, DVD-ROM

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Kryry vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  (Tento sazebník platí od 28.2.2020)

  Město Kryry stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 17 tohoto zákona a s nařízením číslo 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

  1. Kopírování a tisk dokumentů

  a) černobíle

  FORMÁT

  CENA V KČ/LIST

   A4 

  - jednostranně

  3,-

  - oboustranně

  4,-

  b) barevně

  FORMÁT

  CENA V KČ/LIST

   A4 

  - jednostranně

  7,-

  - oboustranně

  10,-

   

  2. Skenování (převedení do elektronického formátu)

  FORMÁT

  CENA V KČ/LIST

   

  A4                                    - jednostranně

  3,-

       

   

  3. Poskytnutí informací na nosiči dat

  NOSIČ DAT

  CENA V KČ/KS

  CD-R

  20,-

  DVD-R

  30,-

  4. Náklady za odeslání

  Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí aktuálním ceníkem poštovních služeb České pošty s. p., platným ke dni odeslání zásilky.

  5. Hodinová sazba

  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat apod.), účtuje Městský úřad žadateli za takové vyhledání informací částku 200,- Kč za každou započatou hodinu práce úředníka.

  6. Určující podmínky

  Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.

  Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně.

  Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.

  Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů podle tohoto sazebníku.

   

  Sazebník vydal a schválil starosta Města Kryry dne 28. 2. 2020.

   

   

                                                                                                             Miroslav Brda v.r.

   

  Sazebník úhrad Města Kryry

  - platby za zřízení věcných břemen v Kč schválený dne 17.2.2021 na 15. jednání ZM Kryry

  Sazebník úhrad.pdf (659.17 kB)

  Dodatek č. 1 k Sazebníku úhrad Města Kryry– platby a zřízení věcných břemen v Kč

  V rámci zkvalitnění investičních akcí, zastupitelstvo města Kryry schválilo nový dodatek č. 1 k Sazebníku úhrad za zřízení věcných břemen v Kč.

  Nově Město Kryry požadujeme, aby každý žadatel předkládal ke své žádosti znalecký posudek s vyčíslením výše poplatku za provedení zřízení věcného břemene dle zákona.

  V případě, že takto neučiní platí schválený ceník ZM Kryry ze dne 17.2.2021.

   

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době je vydáno jedno rozhodnutí nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Kryry poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,96 kB
Staženo: 18×
Vloženo: 5. 3. 2024

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 508,47 kB
Staženo: 108×
Vloženo: 16. 2. 2023

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 523,82 kB
Staženo: 131×
Vloženo: 4. 3. 2022

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 483,63 kB
Staženo: 249×
Vloženo: 17. 2. 2021

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 517,03 kB
Staženo: 395×
Vloženo: 17. 2. 2020

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva - 106-1999 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,73 kB
Staženo: 501×
Vloženo: 14. 2. 2019

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva k zák. č. 106199 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 266,83 kB
Staženo: 574×
Vloženo: 17. 2. 2020

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,92 kB
Staženo: 764×
Vloženo: 6. 3. 2017

2024 Žádost a odpověď

1. Žádost a odpověď č.j. 16/2024 .pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 668.28 kB

2023 Žádost a odpověď

3. Žádost a odpověď čj. 1461/2023 (530.38 kB)

2. Žádost a odpověď čj. 323/2023.pdf (3.62 MB) (620.72 kB)

1. Žádost a odpověď čj. 179/2023 (594.84 kB)

2022 Žádost a odpověď

7. Žádost a odpověď čj. 1729-2022.pdf (3.62 MB) (162.41 kB)

6. Žádost a odpověď čj. 1730-2022.pdf (3.62 MB) (163.11 kB)

5. Žádost a odpověď čj. 1458-2022.pdf (3.62 MB) (754.11 kB)

4.  Žádost a odpověď čj. 386-2022.pdf (3.62 MB)

3.  Žádost a odpověď čj. 345-2022.pdf (1.42 MB)

2.  Žádost a odpověď čj. 315-2022.pdf (118.88 kB)

1.  Žádost a odpověď čj. 129- 2022.pdf (91.18 kB)

 

2021 Žádost a odpověď

1. Žádost a odpověď čj. 343-2021.pdf (157.28 kB)

2. Žádost a odpověď čj. 378-2021.pdf (107.65 kB)

3. Žádost a odpověď čj. 471-2021.pdf (349.56 kB)

4. Žádost a odpověď čj. 652-2021.pdf (180.74 kB)

5. Žádost a odpověď čj. 1102-2021.pdf (175.26 kB)

6. Žádost a odpověď čj. 1301- 2021.pdf (309.33 kB)

7. Žádost a odpověď čj. 1468-2021.pdf (308.5 kB)

 

2020 Žádost a odpověď

11. Záznam o doplnění poskytnutí informace 1705.pdf (67.99 kB)

10. Záznam o doplnění poskytnutí informace 1703.pdf (57.5 kB)

9. Žádost a odpověď čj. 1545-2020.pdf (58.57 kB)

8. Žádost a odpověď čj. 1530-2020.pdf (720.32 kB)

7. Žádost a odpověď čj. 1403-2020.pdf (104.4 kB)

6. Žádost a odpověď čj. 1456-2020.pdf (682.2 kB)

5. Žádost o doplění odpovědi čj. 970-2020.pdf (100.81 kB)

4. Žádost a odpověď čj. 755-2020.pdf (1.27 MB)

3. Žádost a odpověď čj. 407-2020.pdf (123.64 kB)

2. Žádost a odpověď čj. 293-2020.pdf (109.04 kB)

1. Žádost a odpověď čj. 285-2020.pdf (128.23 kB)

 

2019 Žádost a odpověď   

6. Žádost a odpověď zn.1498-2019.pdf (268.74 kB)

5. Záznam o poskytnutí informace.pdf (36.65 kB)

4. Záznam o poskytnutí informace.pdf (124.26 kB)

3. ke stažení.pdf (1.12 MB)

2. zde ke stažení  zde ke stažení

1.  zde ke stažení  zde ke stažení                                     

                                       

                                       

2018 Žádost a odpověď 

zde ke stažení          zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

                                     

                                      

2017 Žádost a odpověď 

zde ke stažení

zde ke stažení 

zde ke stažení

zde ke stažení

                                             

2016   Žádost a odpověď   

zde ke stažení

 

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení ke kácení dřevin.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,51 kB
Staženo: 512×
Vloženo: 16. 10. 2019

Ohlášení nároku na osvobození/úlevu od placení místního poplatku z důvodů

Ohlášení nároku na osvobození - místní poplatek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB
Staženo: 746×
Vloženo: 8. 12. 2017

Žádost o prodej, pronájem a jiné

žádost o prodej,pronájem a jiné.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 668×
Vloženo: 6. 6. 2018

Ohlášení konání akce kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní

Ohlášení konání akce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,03 kB
Staženo: 778×
Vloženo: 31. 10. 2017

Žádost o příspěvek ČOV

Žádost o příspěvek ČOV dle Směrnice č. 2-2017.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,25 kB
Staženo: 592×
Vloženo: 6. 6. 2018

Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad

žádos o vrácení přeplatku za komunál.odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 497,2 kB
Staženo: 699×
Vloženo: 28. 7. 2017

Odhlášení psa z evidence poplatků ze psa

pes - odhlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,21 kB
Staženo: 1,411×
Vloženo: 21. 9. 2012

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 15/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 17/13 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/13 °C

Svátek

Svátek má Monika

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:224
TÝDEN:523
CELKEM:1146179

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna