Město Kryry
Město Kryry

Územní plán - KRYRY

Změna č.2 ÚP Kryry (naleznete na stránkách Města Podbořany)

Město Kryry na svém 15. zasedání dne 17.2.2021, pod bodem 6/11, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 2 ÚP Kryry formou opatření obecné povahy.

Úřad územního plánování - Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Kryry - Oficiální stránky Města Podbořany (podborany.net)


Úplné znení po vydání Změny č. 3 ÚP Kryry

https://www.podborany.net/mestsky-urad/odbory-uradu/stavebni-urad/urad-uzemniho-planovani/uzemni-plany-1/kryry/


Změna č.1 ÚP KRYRY, účinnost od 27.7.2018

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.6.2018 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 1 ÚP Kryry,

která nabyla účinnosti dne 27.7.2018

  1. Opatření obecné povahy
     
  2. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Kryry

0 - textová část – ZM1_VP_UP_Kryry_OOP

01 – textová část – ZM_VP_UP_Kryry_ODUVOD_OOP

1 - základní členění Kryry_ZCU_5000_Kryry_Strojetice_ZM1_A4.pdf (177.65 kB)

2 - hlavní výkres – Kryry_HLV_5000 – OOP

 

O1 - koordinační výkres – Kryry_KOOR_5000 – OOP

03 – výkres záboru ZPF – Kryry_ZPF_5000 – OOP

 

  1. Úplné znění po změně č.1 ÚP Kryry 

    0 - textová část – ÚZ_ÚP_KRYRY_po_ZM1

1 - Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1

1 - Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2_ÚZ – po změně 1

2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1

2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1

2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1

2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1

2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1

3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1

3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1

3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1

3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1

3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1

4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1

4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1

4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1

4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1

4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1


O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 15 °C
středa 24. 7. oblačno 21/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/11 °C
pátek 26. 7. polojasno 21/9 °C

Svátek

Svátek má Libor

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:272
TÝDEN:642
CELKEM:1165886

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna